Mainonnan lyhyt historia – Osa 1

Mainonnaksi luetaan yleisesti television, internetin, lehtien ja radion kautta tehtävä maksettu viestintä. Näiden medioiden lisäksi mainontaa tehdään suoramainontana, sekä paperi- ja digitaalisilla julisteilla. Kaikki mainonta on luonnoltaan tavoitteellista, suureen ihmisjoukkoon suunnattua viestintää jonka tarkoituksena on muuttaa heidän mielipiteitään tai kuluttaja käyttäytymistä.

 

Maailmanlaajuisesti mainonnan historia alkaa muinaisista sivilisaatioista. Poliittisia kampanja viestejä ja mainoslauseita on löydetty Pompeiin raunioista, ja Arabian muinaiskaivauksista. Useissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan osista on löydetty kivimaalauksia joilla yritettiin mainostaa palveluita. Kiinassa karamelleja mainostettiin bambusta tehtyjä huiluja soittamalla, mutta myös papyrus paperille kirjoitetut mainokset olivat yleisiä. Song dynastian aikaiset Liun neulakaupan paperille painetut ilmoitukset ovat vanhimmat selvinneet printtimainokset. Mainonta ja liikkeiden brändäys yleistyi Euroopassa keskiajalla, suurin osa väestöstä oli lukutaidotonta, joten kyltteihin painettiin kuvia jotka jäivät mahdollisten asiakkaiden mieleen. 1800-luvulla englantilaiset sanomalehdet alkoivat julkaisemaan mainoksia sivuillaan, alussa suurin osa mainostettavista tuotteista oli lääkkeitä, lehtiä sekä kirjoja. Väestön varallisuuden lisääntyessä, mainontaa alettiin käyttämään laajemman tuotteiden myyntiin, ja juomateollisuus otti palstat käyttöönsä. Tämä teki tietyistä kautta englannin mainostetuista juomista brändejä joita alettiin ostamaan niiden nimen vuoksi. Tupakkateollisuus otti 1800-luvun puolessa välissä mainonnan omakseen, ja alkoi kohdistamaan mainoksia tietyille väestönluokille. Samalla tupakka-askien pakkauksia alettiin muuttamaan silmää viehättävämpään suuntaan, ja mainonta vahvisti mielikuvaa että tupakointi oli toivottava harrastus.

Kohti nykyaikaa

Merkittäviä tuotteita mainonnan alkuaikoina olivat tupakka, saippua, kynttilät, paino-, ja panimotuotteet. Näitä kaikkia tuotettiin massatuotannossa, ja mainonnalla pystyttiin luomaan eroa yritysten tuotteiden välillä. Teollisen vallankumouksen lisäksi mainontaan vaikutti naisten kulutuksen lisääntyminen. Nykyaikaiset mainostoimistot uskollisine asiakkaineen alkoivat nousta Englannissa 1880-luvulla, ja mainosten tyyli monipuolistui mainostoimistojen välisen kilpailun lisääntyessä. Toimistot palkkasivat listoilleen taiteilijoita kuvituksia tuottamaan. Amerikassa suuriosa mainostoimistojen asiakkaista oli patenttilääkkeitä myyviä firmoja ja laajempia asiakkaita saadakseen he alkoivat myös korostamaan tuotteidensa ennalta ehkäiseviä vaikutuksia kampanjoissaan. Tämänkaltaisen mainoskampanjan kautta syntyi muun muassa Coca-Cola brändi. Firmojen käyttäessä suurempia summia rahaa mainoksiin, mainostoimistot alkoivat levitä ja mainosten tekstien sekä kuvien laatu kohota. 1900-luvulla Amerikkalainen mainonta kasvoi huomattavasti maan teollistumisen, ja kulutettavassa olevien tuotteiden määrän kasvun myötä. Mainostamisesta tuli oma teollisuuden luokkansa, ja mainos teoriat ottivat käyttöönsä peruspsykologian. Mainosala tarjosi työpaikkoja myös naisille. Monet toimistot tajusivat että he usein tekivät perheiden ostospäätökset, joten oli hyvä että mainonnassa myöskin oli heidän näkökantansa esillä. Seksiä tuli mainoskampanjoihin jäädäkseen kun Woodbury Soap Company-firman saippuaa myytiin sloganilla “Iho jota haluat koskea”. Alastomuutta mainoskampanjoissa nähtiin ensimmäisen kerran 1936, jolloin saman yhtiön mainoksessa kuvattiin alaston nainen makaamassa auringon säteessä portailla. Kaupungistumisen ja suuryritysten yleistymisen vuoksi mainonnan rooli tuotteiden myynnissä korostui entisestään, ja pian varsinkin pakattujen merkkituotteiden myynnissä mainonnalla oli suuri osa. Alasta alkoi tulla tieteellisempää kun alalla työskentelevät halusivat korostaa rooliensa ammattimaisuutta, ja mainostensa lähtökohtaa rationaalisessa mielessä. Useat mainosteoriat ottivat muotonsa, ja mainonnan psykologiasta julkaistiin useita kirjoja.Mainonta on kautta vuosien heilunut käytännöllisten, tarpeita täyttävän filosofian sekä impulsiivisen tarpeita luovan filosofina välillä. 1920-luku oli mainonnan kehityksen aikakautta. Valokuvan käyttö yleistyi, ja moderni markkinatutkimus, sekä kuluttajien mielipiteiden kuuntelemin nostivat päätään. Naisille suunnattiin yhä enemmän mainontaa, ja hiljalleen lanseeratut naisten lehdet saivat suuren roolin tuotteiden julkaisu kanavina. Luksustuotteita kuten kodinkoneita ja hygieniaa myytiin jokanaisen tarpeina. 1920-luku oli mainonnan kehityksen kulta-aikaa ja estetiikka sekä, taiteellisuus alkoivat ottaa tosissaan valtaa mainonnassa. Vaikka 1930-luvun lama ylipäätään pienensi mainontaan käytettävien rahasummien määrää, radiomainonnan käyttö alkoi kohota. Populaarikulttuuri, kuten elokuvat ja sarjakuvat, alkoivat myös vaikuttaa printtimainontaan. Saippuaoopperat syntyivät kun mainostajat, pääasiassa saippua firmat, sponsoroivat halpoja radiossa päiväsaikaan esitettäviä sarjoja jotka oli suunnattu perheenäideille. Useiden vuosien kehityksen tuloksena taiteen ja tieteen liitto sinetöitiin 1990-luvulla, ja vaikka mainonnassa on edelleen monia koulukuntia ja ajatussuuntia, on tiedostettu että nämä kaksi osa-aluetta kulkevat käsi kädessä.