Freelancer työntekijänä laskutus

Freelancer työntekijäksi määritellään henkilö jolla ei ole vakituista työsuhdetta yhden työnantajan kanssa, hänellä on usein monia työnantajia, joille hän tekee yhden tai useamman alan töitä. Freelancerina töitä tekevä voi joko tehdä töitä oman kykeneväisyys asteen mukaisesti johtajan alaisuudessa, tai yksityisyrittäjänä urakka tyyliin. Palkkiot vaihtelevat päivä-, tunti- tai urakkapalkintojen välillä, ja palkkio määritellään asiakkaan ja freelancerin välillä, perustuen alan yleisiin palkkanormeihin.

Suomessa on laskettu olevan noin 40 000 freelancerina toimivaa henkilöä, he lukeutuvat eri aloille, mutta suuriosa toimii taiteellisilla ja kulttuurinaloilla, kuten vapaina näyttelijöinä, -toimittajina, -valokuvaajina, ja kääntäjinä. Korkea prosentti freelancereista on alle 35-vuotiaita.  Vaikka suuri osa heistä on valinnut työnvalinnan vapauden, osa on ajautunut freelanceriksi pakosta, ja freelancer mallia on kritisoitu vähäisestä sosiaaliturvasta ja eläkkeestä, sekä alhaisesta tulotasosta. Siinä missä palkattuja yrittäjiä suojaavat sopimukset, firmat voivat helposti pienentää freelancereiden palkkioita työpaikkojen kysynnän mukaan, ja vain alan tunnetuimmilla huippuosaajilla on mahdollisuus sanella hintansa pitkällä tähtäimellä.

Suomessa freelancerina voi laskuttaa joko freelancer verokortin kautta, toiminimellä, tai millä tahansa sopivalla varsinaisella yhtiömuodolla. Varsinainen rajanveto freelancerin ja palkatun työntekijän välillä on se kuka valvoo työntekoa. Oman yhtiön kautta freelancer toimintaansa pyörittävän tulee huolehtia itse työtapaturma sekä eläkevakuutuksistaan, kun taas freelancer verokorin kautta laskunsa hoitavalta pidätetään prosentti näitä varten automaattisesti, samalla tapaa kuin palkatuilta työntekijöiltä.

Freelancerin palkka

Freelancerin etujen perään ei katso kukaan muu kuin hän itse, niinpä hänen kannattaa olla jämpti neuvottelija sopimustensa ehdoista. Tuntipalkka on varmin tapa saada täysi korvaus käytetystä ajasta, tosin ennen työn alkua freelancerin tulee antaa arvio käytetyistä tunneista asiakkaalle, ja sopia miten tämän ylimenevät tunnit hyväksytetään. Esimerkiksi jos freelancejournalistin auto hajoaa juttupaikalle mentäessä, ei ole ehkä reilua että asiakas joutuu maksamaan ajasta jonka journalisti odotti korjausliikkeen paikalle tulemista. Toisaalta taas jos graafisen suunnittelijan tekemään työhön tulee asiakkaalta jatkuvia suunnan muutoksia jotka aiheuttavat ajan tuplaantumisen, asiakkaan tulisi totta kai maksaa tunneista.

Freelancer voi myös laskuttaa urakka palkan, ja varsinkin jos asiakas on entuudestaan tuttu, ja freelancer tietää kuinka paljon aikaa hänen teettämiinsä töihin yleensä menee, tämä saattaa olla hyvä ratkaisu. Tässäkin tapauksessa tosin kannattaa etukäteen ottaa selvää asiakkaan odotuksista, esimerkiksi kuinka monta kierrosta korjauksia urakka palkkioon kuuluu.

Päiväpalkka sopii parhaiden asiakkaan toimistossa töitä tekeville työntekijöille. Päiväpalkalla toimiva freelancer pystyy harvemmin pyörittämään useita projekteja yhtä aikaa, sillä asiakas maksaa koko päivästä, ja saattaa loukkaantua jos freelancer ei käytä heitä kohtaan 100% sen päivän ajastaan. Päiväpalkkaa neuvotellessa freelancerin tulee sopia kuinka monta tuntia työaika kattaa, ja maksetaanko ylitöistä lisä palkkaa. Kannattaa myös ottaa selvää alan palkattujen henkilöiden kuukausi palkasta, ja pitää huolta että päiväpalkka vastaa tätä, ja sisältää hieman lisää jotta se kattaa freelancerin toiminnasta aiheutuvat kulut ja lomarahat joita hänelle ei yksityisyrittäjänä makseta.

Sisältöä tuottavien freelancereiden, kuten journalistien ja valokuvaajien tulee myös olla selvillä käyttöoikeuksista ja niistä maksettavista korvauksista. Nyrkkisääntönä mitä enemmän oikeuksia asiakas haluaa ostaa, sitä enemmän niistä tulisi maksaa. Käyttöoikeudet vaihtelevat kertaoikeuksista kaikkien oikeuksien luovuttamiseen, niiden pituus saattaa vaihdella kuukausista ikuisuuteen, ja markkina alueet Suomesta maailmanlaajuisiksi. Alan liitoilta voi tarkistaa mitkä ovat suositeltavia hintoja eri alojen sisällön käyttöoikeuksille. Palkkaavan firman toimistossa tekevien freelancereiden kannattaa lukea mahdolliset sopimukset tarkasti. Usein sopimuksen allekirjoittava luovuttaa oikeuden kaikkiin firman laitteilla tehtyihin teoksiin ilman lisäkustannuksia.