Graafinen suunnittelu Suomessa – Osa 2

Suomessa graafista suunnittelua on aika pitkälle kohdeltu taiteen lajina kautta aikojen, osittain johtuen taiteilijoiden kuten Akseli Gallen-Kallelan sitä kohtaan osoittamasta mielenkiinnosta. Suunnittelu maassamme on käyttänyt hyväkseen isänmaalisuuteen, kansallisuuteen, maan historiaan sekä mytologiaan liittyviä mielikuvia ja tarinoita. Kansallisimagoa on pyritty nostamaan ja muokkaamaan graafisen suunnittelun ja mainonnan kautta, ja pienen valtakunnan maailmankartalle saamisen tahto tarkoittaa että graafisessa suunnittelussamme on edelleen varsin kansallinen leima. Suomesta ulkomaille myytävillä tuotteilla on usein eri ulkoasu kuin vastaavilla Suomeen jäävillä, koska vaikka pohjoismainen design ovat arvossa maailmalla, tyylin halutaan vastaavan paikallisen kuluttajan käsitystä pohjoismaisuudesta ennemmin kuin todellisuutta. Kaikkien maiden graafiseen suunnitteluun vaikuttavat kuvastot joiden parissa suunnittelijat ovat kasvaneet. Suomalainen taide on alunperin ollut hyvin kansallista, Lapin ja järvimaisemien vallitsevaa, ja tyyli aina arkkitehtuurista mainoskuviin käytännöllistä ennemmin kuin koristeellista. Suomalaiset kuluttajat tuntuvat pitävät usein hieman kotikutoisista, ja helposti lähestyttävimmistä tuotteista, ja saattavat vierastaa yli ammuttuja brändejä. Suunnittelu on suoraviivaista ja nopeasti asian ytimeen menevää, jossa ei liikoja selitellä, oletus on osittain että kuluttajalla on jo mielikuva tuotteesta. Värimaailmaltaan suomalaisissa tuote paketeissa vallitsevat usein sininen ja valkoinen, Suomen lipun värit. Suomalaiseen graafiseen suunnitteluun vaikuttaa myös se että maan piirit ovat pienet, joten jotta suunnittelija tullaan huomaamaan oikealla tavalla ei toisten töitä voi hirveästi kopioida. Tosin globalisoituminen ja internetin käyttö ovat vaikuttaneet tähän niin että useat suunnittelijat saavat ulkomailta vaikutteita.

Graafisen suunnittelun opiskelu

Graafisen suunnittelijan koulutuksella voi päätyä usealle eri urapolulle. Art director, eli AD, on varsinkin mainostoimistoista löytyvä taiteellinen johtaja, joka vastaa brändin yleisilmeestä ja on usein asiakkaiden kanssa kovasti yhteistyötä tekevä suunnittelija. Vaikka häneltä käytännön taidot löytyisikin, tänä päivänä hän ei välttämättä itse kuvita, vaan ohjaa muita tekemään käytännön työt. Taiteellisen johtajan kanssa yhteistyötä tekevät usein visuaalinen suunnittelija ja verkkosuunnittelija. Verkkosuunnittelija taitaa visuaalisen suunnittelun lisäksi usein sähköisen median ja usein osaa itse jopa koodata. He ovat mukana yleensä nettisivujen ja interaktiivisen sisällön tuottamisessa. Kuvittaja vastaa yleensä vanhan kaavan median kuvituksesta, kuten lehti mainoksista, julisteista, ja usein myös kirjoista.Graafisen suunnittelun opinnot usein painottuvat joko painetun median tai digitaalisen median linjoihin, vaikka molemmilla aloilla tarvitaankin saman tyyppisiä taitoja. Suomessa graafista suunnittelua voi opiskella useissa ammattiopistoissa, ja halutessaan jatkaa korkeakoululinjalla. Painetun median suunnittelu puolella opiskelun aikana suunnittelijasta yritetään kouluttaa mahdollisimman monipuolista alan osaajaa, joka hallitsee informaation visualisoinnin lisäksi pakkaussuunnittelua, ja verkkopalveluiden yleisilmeen hoitamista. Teoria jaksoissa opiskelijat oppivat muun muassa mainonnan ja viestinnän teoriaa, sekä yritysilmeen ja brändin hallintaa.  Digitaalisen median puoli opettaa usein opiskelijoille myös animaation perusteita, peligrafiikkaa, sekä nettisivujen käytännöllistä suunnittelua. Ammattioppilaitoksesta valmistuttuaan opiskelijoiden ammattinimikkeenä on medianomi. Mainosalan lisäksi töitä löytyy usein sanoma- ja aikakausi lehdistä, sekä kirjakustantamoista. Monella firmalla on myös talon sisäisiä suunnittelijoita palkka listoilla, ja alalta löytyy myös iso määrä freelancerina työskenteleviä yksityisyrittäjiä.

Graafisen suunnittelun opiskelu

Nelivuotisten opiskelunaikana opintotöitä tehdään paljon, ja monelle lahjakkaalle opiskelijalle jää käteensä näyttävä portfolio jolla voi lähteä metsästämään töitä. Paitsi opintotöitä oppilaat pääsevät usein kokeilemaan myös käytännön työelämässä oppimista mikä antaa heille tärkeitä työelämän kontakteja ja käytännön kokemusta siitä mitä graafiselta suunnittelijalta odotetaan firmoissa. Yksi tärkeistä opin kulmakivistä on stressinsieto kyky, sillä alalla tehdään usein töitä kohtuullisen tiukkoja deadlineja vastaan, kun taas opiskelijoille annetaan enemmän aikaa hengittää ja valmistella töitään. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on tilaa kasvaa ja kokeilla omaa tyylisuuntaansa ja saada rakentavaa palautetta positiivisessa ilmapiirissä, koulukavereiden keskuudessa.