Valokuvaus ammattina – Osa 3

Rankasti yleistäen, menestyvä valokuvaaja on luotettava ja mukava asiakaspalvelija, joka omaa tavallista paremman silmän kauniille ja hauskoille kuville. Hän omaa taidon saada ihmiset rentoutumaan ja näyttämään parhaat puolensa, eikä hermostu turhista. Freelancer kuvaaja kutsutaan usein paikalle tärkeisiin tilaisuuksiin kuten häihin, ja aina pahalla päällä oleva, myöhästelevä kuvaaja saa hyvin nopeasti itselleen kielteisen maineen.

Rahallisesti menestyvä valokuvaaja on tilanteen mukaan joustava monitoimija joka pystyy ottamaan kuvia niin villeistä lapsista kuin elottomista tuotteistakin tarpeen vaatiessa, saadakseen mahdollisimman laajan asiakaskunnan. Hän pystyy myös muokkaamaan kuvaus- ja kuvien jälkikäsittelytyyliään asiakkaan vaatimuksiin sopivaksi. Toisaalta on myös etuja tiettyyn lajityyppiin tai valokuvaustyyliin erikoistumisessa portfoliossa, jos valokuvaaja on tarpeeksi lahjakas ja taitava, erikoistuminen saattaa auttaa omaleimaisen maineen luomisessa.

Valokuvaajan ajankäyttö

Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon yrityksen kokonaisajankäyttö, ei vain kuvauksiin menevä aika. Valokuvaussession ennalta järjestämiseen, ja matkoihin menee helposti koko päivä. Hyvä valokuvaaja suunnittelee kuvauksen teeman ja asetelmat ennen itse kuvauspäivää, ja hyväksytyttää nämä asiakkaalla. Kuvausten jälkeen aikaa menee taas kuvien editointiin, ja asiakkaille toimittamiseen toivotussa formaatissa. Myös firman itsensä pyörittämiseen, asiakkaiden laskutukseen, verojen hoitoon ja Valokuvaajan tulee olla realistinen jälkituotantoon menevästä ajasta, sillä kuvien odottaminen pilaa helposti asiakassuhteen. Työkeikkojen välissä kannattaa laittaa aikaa syrjään yrityksen markkinointiin ja kehitykseen. Useat valokuvaajat etsivät innostusta taiteellisemmista kuvausaiheista ja intohimo projekteista jotka auttavat luovuuden ylläpitoon. Jos valokuvaajan leipiintyminen alkaa näkymään heidän ottamistaan kuvista, asiakkaat saattavat lähteä etsimään tuoreempia kuvaajia.

Hintoja asetellessa kannattaa pitää mielessä että ne kategorisoivat valokuvaajan. Jos laskutat polkuhintoja, saat polkuhintoja haluavia asiakkaita. Jos nostat hintatason hieman korkeammaksi ja markkinoit itseäsi korkealaatuisena kuvaajana ja kuvamuokkaajana, on todennäköistä että keikat ovat myös tätä laatua, kunhan tuotos on odotusten tasoista. Vaikka se olisi rahallisesti miten houkuttelevaa, ei valokuvaajan kannata ylibuukata itseään. Mikään ei vie mainetta nopeammin kuin myöhässä saapuva kuvaaja ja kuvat.

Asiakkaiden laskutus

Freelancerille maksetaan palkkio tehdystä työstä, ja tätä asettaessa kannatta ottaa huomioon kaluston kuluminen ja uusimisesta johtuvat kulut, itse kuvausaika, ennakko- ja jälkituotanto vaatimukset, matkustus aika, verot ja muut pakolliset kulut. Hyvä idea saattaisi olla ottaa selvää paikallisten valokuvaajien palkkioista, ja olla yli- tai alihinnoittelematta itseään. Alkuaikoina portfoliota tehdessä saattaa joutua tarjoamaan muutaman ilmaisen keikan tuttaville, mutta kannattaa välttää tätä käytäntöä liikaa ettei siitä tule tapa ja itsestäänselvyys. Kaukaisimpiin kohteisiin on normaalia laskuttaa matkustusajasta ja matkakuluista, ja näiden kanssa ei kannata olla ujo, sillä ne syövät helposti ison osan tuotoista. Riitatilanteiden välttämiseksi kannattaa laskutus asiat, mukaan lukien matkakulut, sopia kirjallisesti asiakkaan kanssa ennen kuvausten alkamista. Sinä voit valokuvaajana päättää kannattaako kuvista laskuttaa kuva kohtaisesti, vaiko työssä käytettyjen tuntien mukaan. Kannattaa myös olla tarkka että tehdyistä töistä maksetaan ajallaan, sillä viivästyneet tulot saattavat aiheuttaa lisä menoja.

Asiakkaiden laskutus

Markkinointi kuvista maksettavat hinnat vaihtelevat mediasta riippuen. Lehti-, aikakausilehti ja kirjojen kansia kuvittavista otoksista maksetaan pääsääntöisesti enemmän kuin verkkoon päätyvistä valokuvista. Mainoskuvasta voi laskuttaa enemmän kuin lehtikuvista. Reilu korvaus riippuu monista osatekijöistä, kuten lehden levinneisyydestä ja mainostuloista, mainostettavan tuotteen  suosiosta ja oikeuksista jotka asiakas haluaa ostaa otettuihin kuviin. Suurin osa tämän päivän asiakkaista haluaa mahdollisimman laajat oikeudet valokuviin. Kannattaa pitää huolta että sopimukset ovat kohdillaan, ja mitä enemmän oikeuksia asiakas haluaa käyttöönsä, sitä enemmän heidän tulisi kuvista maksaa. Valokuvaajalla olisi hyvä olla perushinnasto valmiina, jotta hän voi ehdottaa budjettia suhteellisen nopeasti tiedustelun saatuaan. Kannattaa ottaa selvää valokuvaajan oikeuksista, ja mitä on mahdollista luovuttaa sopimuksella asiakkaalle Kopioston sivuilta.